Czy zegarki MyFrap! To smartwatch’e?

Tak, są to uproszczone wersje zegarków typu smartwatch przeznaczone dla dzieci. W odróżnieniu od typowych smartwatch’y zawierają także moduł Kid protect dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka. Moduł Kid blokuje np możliwość wykonywania i odbierania połączeń głosowych z niezdefiniowanych wcześniej numerów GSM.