Nie mogę się zalogować po rejestracji

Każde nowo utworzone konto musi być aktywowane. Aktywacja następuje poprzez wpisanie w oknie rejestracji unikalnego 6-cyfrowego kodu. Kod ten wysyłany jest w mailu na adres podany podczas rejestracji.

Jeśli aplikacja przypadkiem została zamknięta zanim wpisaliśmy kod: Należy uruchomić ponownie aplikację i otworzyć okno rejestracji. Należy podać ponownie adres email, hasło oraz kod aktywacyjny z maila. Po kliknięciu „Utwórz konto” proces zostanie poprawnie ukończony.