Zalogowałem się poprzez Google+ ale nie widzę swoich znajomych?

Sieć MyFrap! łączy znajomych na podstawie ich adresów email. Upewnij się że twoje kontakty w telefonie zawierają adresy email, w przeciwnym wypadku użyj opcji „Dodaj znajomych” z bocznego menu aplikacji.