Jak wyłączyć automatycznie przybliżanie po starcie

Aplikacja podczas uruchamiania pokazuje na mapie aktualną pozycję użytkownika. Aby wyłączyć tę funkcję należy wejść w preferencje (Boczny panel -> Preferencje ) i odznaczyć „Zawsze przybliżaj do Mojej lokalizacji”. Jeśli …

Nie mogę się zalogować po rejestracji

Każde nowo utworzone konto musi być aktywowane. Aktywacja następuje poprzez wpisanie w oknie rejestracji unikalnego 6-cyfrowego kodu. Kod ten wysyłany jest w mailu na adres podany podczas rejestracji. Jeśli aplikacja …

Zegarek nie odbiera połączeń przychodzących

Zegarki akceptują połączenia przychodzące tylko z numerów którym na to pozwolimy. Wszystkie uprawnione numery (które nie są numerami SOS) należy wpisać w sekcji: „Uprawnione numery GSM (White list) ” w …